Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 224
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti PL 2020-06-29

SPC

Resepti

Nigufo 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten PL 2020-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nilemdo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nimbex 2 mg-ml injektioneste PL 2017-12-01

SPC

Resepti

Nimbex forte 5 mg-ml injektioneste PL 2017-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimenrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste PL 2019-10-22

SPC

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti PIL 2019-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimvastid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ninlaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Niontix 100% lääkkeellinen kaasu, nesteytetty PL 2020-05-24

SPC

Itsehoito

Niquitin Freshmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi PL 2020-02-20

SPC

Itsehoito

NiQuitin Tropical 2 mg, 4 mg lääkepurukumi PL 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nitisinone MDK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Nitro 5 mg-24 h, 10 mg-24 h depotlaastari PL 2013-03-11

SPC

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-15

SPC

Resepti

Nitroglycerin Orion 0,5 mg resoribletti PL 2018-04-17

SPC

Resepti

Nitrosid 1 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2017-01-20

SPC

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PL 2018-06-14

SPC

Resepti

Nitrosid Retard 20 mg depotkapseli PL 2019-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nityr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nivestim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Nix 1 prosenttinen shampoo PL 2019-08-15

SPC

Itsehoito

Nix 5 prosenttinen emulsiovoide PL 2018-07-25

SPC

Resepti/itsehoito

Nizoral 2 prosenttinen emulsiovoide PL 2014-06-30

SPC

Itsehoito

Nizoral 20 mg-ml shampoo PL 2019-06-20

SPC

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu PL 2018-09-27

SPC

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti PL 2019-02-22

SPC

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >