Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 371
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clinoleic 200 mg-ml infuusioneste, emulsio SPC 2023-11-20

PL

Resepti

Cliovelle 1 mg-0,5 mg tabletti SPC 2024-01-05

PL

Resepti

Clobaderm 05 mg-g voide SPC 2015-01-26.doc

PL

Resepti

Clobex 500 mikrog-g shampoo SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Clofarabine Avansor 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2021-07-27

Resepti

Clofarabine Koanaa 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-17.doc

PL

Resepti

Clonazepam Vital Pharma Nordic 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Apotex (ent. Clopidogrel Mylan Pharma) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka d.d. (ent. Zopya) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidogrel Orion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel TAD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Zentiva (ent. Clopidogrel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clotam 200 mg tabletti SPC 2022-10-31

PL

Resepti

Clotaxip 150 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2023-01-26

PL

Resepti

Cloxacillin Macure 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-02-23

PL

Resepti

Cloxacillin Navamedic 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Cloxacillin Stragen 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-01

PL

Resepti

Cloxacillin Vital Pharma Nordic 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-10-23

PL

Resepti

Clozapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Cluvot 250 IU, 1250 injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-09-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coagadex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CoAprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cocillana oraalineste SPC 2023-10-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >