Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 232
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti PL 2019-04-11

SPC

Resepti

Rivastigimin Orion 1.5, 3, 4.5, 6 mg kapseli PL 2018-03-09

SPC

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 13.3 mg-24 h depotlaastari PL 2019-05-20

SPC

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 4.6 mg-24 h, 9.5 mg-24 h depotlaastari PL 2019-05-20

SPC

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova PL 2019-10-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 h depotlaastari PL 2019-08-15

SPC

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 h, 9.5 mg- 24 h depotlaastari PL 2017-10-02

SPC

Resepti

Rivatril 0.5 mg, 2 mg tabletti PL 2018-01-05

SPC

Resepti

Rivomoxi 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixathon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava PL 2019-10-23.doc

SPC

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti PL 2016-06-10.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RoActemra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Robinul 0.2 mg-ml injektioneste PL 2016-09-05

SPC

Resepti

Robinul-Neostigmin injektioneste PL 2016-09-05

SPC

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-05-06

SPC

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-07-06

SPC

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste,liuos PL 2018-08-15

SPC

Resepti

Rocuronium Hameln 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-12-07

SPC

Resepti

Roferon-A injektioneste 3 milj. IU-0.5ml inj.neste liuos esitäytetty ruisku PL 2018-05-30

SPC

Itsehoito

Rogaine 20 mg-ml ja 50 mg-ml liuos iholle PL 2017-11-16

SPC

Itsehoito

Rolod 1000 mg tabletti OTC PL 2019-05-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >