Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 299
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Minulet tabletti PL 2018-12-11

SPC

Resepti

Miochol-E 10 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin PIL 2011-02-28

SPC

Itsehoito

Miral tabletti PL 2018-01-03

SPC

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun PL 2018-11-28

SPC

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti PIL 2010-05-05

SPC

Resepti

Mirtamerck 15, 30, 45 mg tabletti PIL 2005-05-11

SPC

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Mirtazapin Hexal 15, 30, 45 mg tabletti PL 2015-06-17

SPC

Resepti

Mirtazapin Krka 15, 30, 45 mg tabletti PL 2016-02-18

SPC

Resepti

Mirtazapin Orion 15, 30, 45 mg suussa hajoava tabletti PL 2017-07-17

SPC

Resepti

Mirtazapin Orion 15, 30, 45 mg tabletti PL 2018-11-07

SPC

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-01-15

SPC

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Mirtazapine Actavis 15, 30, 45 mg tabletti PIL 2004-01-20

SPC

Resepti

Mirtazapine STADA 15 mg, 30mg, 45mg PL 2010-11-22.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirvaso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Misoone 400 mikrogrammaa, tabletit PL 2020-01-14 Uusi

SPC

Resepti

Mithraring 0,120 mg- 0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2020-02-26.docx

SPC

Resepti

Mitomycin Accord 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Mitomycin medac 1 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2016-09-27

SPC

Resepti

Mitomycin medac 1 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten-virtsarakkoon PL 2016-09-13

SPC

Resepti

Mitomycin medac 40mg jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon PL 2019-11-11

SPC

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-09-26

SPC

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon PL 2019-09-26

SPC

Resepti

Mitostat infuusiokuiva-aine PL 2016-12-23

SPC

Resepti

Mitoxantron Accord 2 mg-ml, infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Mitoxantron Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-07-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >