Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 270
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Levesia 100 mikrog - 20 mikrog kalvopäällysteiset tabletit PL 2019-10-07.docx

SPC

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 100 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2019-12-02

SPC

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 100 mg-ml oraaliliuos PL 2020-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Actavis Group - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Levetiracetam Hetero Europe 1000 mg tabletti PL 2012-04-17.doc

SPC

Resepti

Levetiracetam Hetero Europe 1000 mg tabletti PL 2012-04-17.doc

SPC

Resepti

Levetiracetam Hetero Europe 250 mg tabletti PL 2012-04-17.doc

SPC

Resepti

Levetiracetam Hetero Europe 500 mg tabletti PL 2012-04-17.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Levetiracetam Orion 250, 500, 750, 1000 mg tabletti PL 2019-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Levetiracetam Sandoz 250, 500, 1000 mg tabletti PL 2019-12-03

SPC

Resepti

Levetiracetam Stada 100 mg-ml oraaliliuos PL 2019-11-08

SPC

Resepti

Levetiracetam Stada 250, 500, 750, 1000 mg tabletti PL 2020-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levitra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Levocar 100 mg-25 mg ja 200 mg-50 mg depottabletit PL 2013-10-18

SPC

Resepti

Levocar 200 mg-50 mg depottabletti PL 2019-07-03

SPC

Resepti

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti PL 2020-02-04

SPC

Itsehoito

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti PL OTC 2020-02-04

SPC

Resepti

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti PL 2019-01-14

SPC

Itsehoito

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti PL OTC 2019-01-14

SPC

Resepti

Levocetirizine Sandoz 5 mg tabletti PL 2019-04-10

SPC

Itsehoito

Levocetirizine Sandoz 5 mg tabletti PL OTC 2019-04-10

SPC

Itsehoito

Levodonna 1,5mg tabletti PL 2019-03-21

SPC

Resepti

Levodopa-Carbidopa-Entacapone Accord 50mg-12.5 mg-200 mg, 75mg-18.75 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg, 125 mg-31.25 mg-200 mg, 150 mg-37.5 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg tabletti PL 2018-11-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >