Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 59 kokonaismäärästä 59
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4.5 mg-ml plus 25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg-ml plus 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 2.5mg,5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg purutabletti SPC 2022-01-07

PL

Resepti

Oxycodone Vitabalans 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Paracetamol Teva 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Ramipril Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2022-02-08

PL

Resepti

Rolod 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2022-05-17 Uusi

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Rybrila 160 mikrog-ml oraaliliuos SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Sunitinib Vivanta 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Tasminetta 0.02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil STADA 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Tizagelan 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Topiramat ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-03

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-17

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-08-10

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Ziprasidon Krka 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2022-02-08

Edelliset 30    |  1  2