Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 639
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cemisiana 0.03 mg - 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29.docx

Resepti

Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-02

PL

Resepti

Cinacalcet Aristo 30mg,60mg,90mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-03 Uusi

PL

Resepti

Cleosensa 0,03 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg kapseli, kova SPC 2016-01-07

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-27 Uusi

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-27 Uusi

PL

Resepti

Clindamycin Orion 300 mg kapseli, kova SPC 2016-01-07

PL

Resepti

CLINDAMYCIN SANOSWISS 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Cliovelle 1 mg-0.5 mg tabletti SPC 2018-12-14

PL

Resepti

Clotam 200 mg tabletti SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Clozapine Accord 25,100 ja 200 mg tabletti SPC 2018-11-05

PL

Itsehoito

Coldrex tabletti SPC 2018-04-09

PL

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2020-06-16.doc

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 5 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 5mg - 5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cotrim, Cotrim Forte tabletti SPC 2017-06-14

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-23.doc

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-23.doc

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-23.doc

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Daylette 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Delamonie 75 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-08-15.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >