Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 219
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Nexium 20, 40 mg enterotabletti SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Nexium 40 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2019-12-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexium Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NexoBrid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nexodal 0,4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Nexplanon 68 mg implantaatti SPC 2019-11-19

PL

Itsehoito

Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon SPC 2017-09-07

PL

Itsehoito

Nicorette 10 mg_16 h, 15 mg_16 h, 25 mg_16 h depotlaastari SPC 2018-11-26.doc

PL

Itsehoito

Nicorette 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2016-12-14

PL

Itsehoito

Nicorette Berrymint 1 mg-annos sumute suuonteloon SPC 2019-09-11

PL

Itsehoito

Nicorette Freshmint 1 mg-annos sumute suuonteloon SPC 2020-07-01.doc Uusi

PL

Itsehoito

Nicorette Freshmint 2 mg,4 mg lääkepurukumi SPC 2016-12-14

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2019-07-18.doc

PL

Itsehoito

Nicorette Fruitmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2016-12-14

PL

Itsehoito

Nicorette Icemint, Nicorette Fruit 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2019-07-18

PL

Itsehoito

Nicorette Inhalaattori 10 mg inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna SPC 2016-07-01

PL

Itsehoito

Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2016-12-14

PL

Itsehoito

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti SPC 2016-03-09

PL

Itsehoito

Nicotinell 7 mg, 14 mg, 21 mg, 24 tuntia depotlaastari, SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Nicotinell Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-07-02.doc Uusi

PL

Itsehoito

Nicotinell Icemint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-06-04.doc

PL

Itsehoito

Nicotinell Lakrits 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-07-02.doc Uusi

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 1 mg imeskelytabletti SPC 2020-03-25

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti SPC 2020-03-25

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg, 4mg lääkepurukumi SPC 2020-07-02.doc Uusi

PL

Itsehoito

Nicotinell Spearmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-06-04.doc

PL

Itsehoito

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-06-04.doc

PL

Itsehoito

Nicovel Mint 2 mg, 4 mg jauhe suuonteloon SPC 2017-09-07.docx

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Nigufo 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2019-10-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >