Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 248
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Labetalol S.A.L.F. 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-09-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lacosamide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lacosamide Stada 50, 100, 150, 200 mg tabletti SPC 2019-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lacosamide UCB - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Lactulos Ratiopharm 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2016-05-26

PL

Itsehoito

Lactulose Sandoz 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Lactulose-MIP 650 mg-ml oraaliliuos SPC 2016-03-31

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Lamictal 2, 5, 25, 50, 100, 200 mg purutabletti-dispergoituva tabletti SPC 2018-10-22

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Lamisil 1-prosenttinen liuos iholle SPC 2015-09-10

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil 1-prosenttinen sumute iholle, liuos SPC 2015-09-07

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil DermGel 1 prosenttinen geeli SPC 2015-11-12

PL

Itsehoito

Lamisil Solo 1 prosentti liuos iholle SPC 2015-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lamivudine-Zidovudine Accord 150 mg-300 mg tabletti SPC 2019-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine/Zidovudine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lamostad 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-09-01

PL

Resepti

Lamotrigin Orion 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-01-09

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Lamotrigin Sandoz 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamzede - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lanrec 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazol Mylan 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-07-09

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >