Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 196
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fluarix Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flucelvax Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg ja 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-23

PL

Resepti

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-08-31

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2017-04-21

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50, 100, 150 mg kapseli, kova SPC 2017-03-07

PL

Resepti

Fluconazol Ratiopharm 150 mg kapseli SPC 2017-04-18

PL

Resepti

Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Fluconazole B. Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-01-22

PL

Resepti

Fludara 10 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2018-01-19

PL

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flumazenil B. Braun 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-04-22

PL

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-04-01

PL

Resepti

Flumazenil Hameln 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-19.doc

PL

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Fluorouracil Accord 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Fluoxone 20 mg tabletti SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Flushnil (ent. Valaciclovir Sandoz) 500 mg tabletti SPC 2015-06-29

PL

Resepti

Fluticason Orion 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2019-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Flutide 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Flutiform K-haler 50-5, 125-5 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli. kova SPC 2018-09-06

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2019-04-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >