Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 52 kokonaismäärästä 52
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2021-04-28

PL

Itsehoito

Maltofer 50 mg Fe+++ -ml tipat, liuos SPC 2022-03-24

PL

Resepti

Resonium jauhe oraalisuspensiota_peräruiskesuspensiota varten SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17 Uusi

PL

Resepti

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-12-17

PL

Resepti

Sildenafil STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Thyroxin 25 100 mikrog tabletti SPC 2020-11-01.doc

PL

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 20 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5 mg tabletit SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Zyloric 100 mg, 300 mg tabletit SPC 2022-02-14

Edelliset 30    |  1  2