Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 32
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aminoplasmal 16 N-l infuusioneste SPC 2017-10-04

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

PL

Resepti

Glavamin infuusioneste SPC 2017-12-15

PL

Resepti

Kabiven infuusioneste, emulsio SPC 2015-10-08

PL

Resepti

Kabiven Perifer (ent. Kabiven PI) infuusioneste SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Numeta G13E infuusioneste, emulsio SPC 2016-05-20

PL

Resepti

Numeta G16E infuusioneste, emulsio SPC 2019-04-12

PL

Resepti

Numeta G19E infuusioneste, emulsio SPC 2016-04-19

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 38/120/40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 56/144/40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 5.4-G 120-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 8-G 144-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Lipid Peri infuusioneste, emulsio SPC 2017-11-13

PL

Resepti

Nutriflex Lipid Plus infuusioneste, emulsio SPC 2017-11-13

PL

Resepti

Nutriflex Lipid Special infuusioneste, emulsio SPC 2017-11-13

PL

Resepti

Nutriflex Omega 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Omega 38-120-40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Omega 56-144-40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Omega plus infuusioneste, emulsio SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Nutriflex Omega special infuusioneste, emulsio SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Nutriflex Peri infuusioneste SPC 2017-06-05.pdf

PL

Resepti

Nutriflex Plus infuusioneste SPC 2017-06-05

PL

Resepti

Nutriflex Special infuusioneste SPC 2017-06-05

PL

Resepti

Olimel N5E infuusioneste, emulsio SPC 2018-01-22

PL

Resepti

Olimel N7 infuusioneste, emulsio SPC 2018-01-22

PL

Resepti

Olimel N7E infuusioneste, emulsio SPC 2018-01-22

PL

Resepti

Olimel N9 infuusioneste, emulsio SPC 2018-01-22

PL

Resepti

Olimel N9E infuusioneste, emulsio SPC 2018-01-22

  1  2  |  Seuraavat 30   >