Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 46
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alfacalcidol Aristo (ent. Amneal) 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2018-03-21

PL

Resepti

Alfacalcidol Orifarm kapseli SPC 2016-06-29

PL

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Alutard SQ huonepölypunkit injektioneste, suspensio SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Alutard SQ Hyönteismyrkyt injektioneste, suspensio SPC 2016-09-13

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Koivu SPC 2016-11-29

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Timotei SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg 100mg kapseli, kova SPC 2018-04-17

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2018-07-13.docx

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-13

PL

Itsehoito

Balancid Novum purutabletti SPC 2017-10-09

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Dasatinib Stada 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 90 mg ja 120 mg depottabletit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-10

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-23

PL

Resepti

Etalpha 0.25 mikrog, 0.5 mikrog ja 1 mikrog kapseli SPC 2017-11-29

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2018-10-24

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2014-05-28

PL

Resepti

Resonium jauhe oraalisuspensiota-peräruiskesuspensiota varten SPC 2018-05-15

PL

Resepti

Sildenafil Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Sildenafil Orion (ent. Sildorin) 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2017-12-15

PL

Resepti

Sildenafil Orion 50 mg, 100 mg purutabletti SPC 2018-05-23

  1  2  |  Seuraavat 30   >