Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: i


Valmisteyhteenvedot 1 - 21 kokonaismäärästä 21
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Imaverol vet 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle SPC 2019-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Improvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imrestor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incurin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflacam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Infucal vet. (Hipracal-FM) infuusioneste, liuos SPC 2019-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ingelvac CircoFLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ILT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Insistor vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04.docx

PL

Resepti

Interceptor 2.3 mg 5.75 mg 11.5 mg 23 mg tabletti SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Isaderm vet geeli SPC 2014-03-20

PL

Resepti

Isathal 1 pros. silmätipat, suspensio SPC 2015-01-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isemid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Isocare Vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste SPC 2019-01-21.docx

PL

Resepti

Isoflo vet 100% inhalaatiohöyry, neste SPC 2020-02-24

PL

Resepti

Isothesia vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste SPC 2019-10-23.doc

PL

Resepti

Itrafungol vet 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-30.docx

PL

Resepti

Ivomec Comp oraalipasta SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Ivomec vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Ivomec vet 18,7 mg-g oraalipasta SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Ivomec vet 6 mg-g esisekoite lääkerehua varten SPC 2019-04-01