Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 50 kokonaismäärästä 50
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Meloxicam Hexal 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2013-05-06

PL

Itsehoito

Movicol Appelsiini konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2023-03-24

PL

Itsehoito

Movicol Chocolate jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06 Uusi

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06 Uusi

PL

Resepti

Movicol Junior Chocolate jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Movicol Junior Plain jauhe oraaliluosta varten, annospussi SPC 2023-04-06 Uusi

PL

Itsehoito

Movicol Ready to Take oraaliliuos, annospussi SPC 2023-03-24

PL

Itsehoito

Moxalole jauhe oraaliliuosta varten SPC 2022-10-12

PL

Resepti/itsehoito

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2021-11-22

PL

Itsehoito

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-10-10

PL

Resepti

Prucalopride Stada 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-12

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-04-14 Uusi

PL

Resepti

Skudexa 75 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Skudexa 75 mg-25 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2022-12-01

PL

Itsehoito

Smoothlax 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

PL

Itsehoito

Smoothlax 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

Edelliset 30    |  1  2