Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 47
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Acnatac 10 mg 0,25 mg geeli SPC 2021-10-01

PL

Itsehoito

Agiolax rakeet SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Balance 1.5 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Balance 1.5 prosenttinen glukoosi 1.75 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Balance 2.3 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Balance 2.3 prosenttinen glukoosi 1.75 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Balance 4.25 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Balance 4.25 prosenttinen glukoosi 1.75 mmol-l kalsium peritoneaalidialyysineste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

bicaVera 1.5 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 1.5 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

bicaVera 2.3 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 2.3 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

bicaVera 4.25 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 4.25 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

PL

Itsehoito

CitraFleet jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-11-24

PL

Itsehoito

Colonsoft jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg- 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-07-22 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol 13.8 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-10-19

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol Junior 6.9 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-13

PL

Itsehoito

Duphalac Fruit 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-05-06 Uusi

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Ketesse 25 mg oraaliliuos, annospussi SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-24 Uusi

PL

Resepti

Ketesse 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-09-02 Uusi

PL

Itsehoito

Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-01-19

PL

Itsehoito

Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-01-19

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-01

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

  1  2  |  Seuraavat 30   >