Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 631 - 657 kokonaismäärästä 657
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Voltaren Retard 75 mg, 100 mg depottabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voriconazole Actavis 50 mg, 200 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Voriconazole Orion 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Voxra 150, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-03-12

PL

Resepti

Vreya 0.035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-02-26.docx

PL

Resepti

Yasmin 0,03 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Zanidip 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-02-28

PL

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zantac 150 mg poretabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Zeclar 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zeclar 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zenon 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Ziprasidon Krka 20, 40, 60, 80 mg kapseli SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 5 mg tabletti SPC 2019-11-19 Uusi

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 7.5 mg tabletti SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Zopinox 3.75 mg tabletti SPC 99-10-13

PL

Resepti

Zopinox 7.5 mg tabletti SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zyloric 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22