Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 73
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lenalidomide Stada 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ja 25 mg kapseli, kova SPC 2021-10-27

PL

Resepti

Levetiracetam Stada 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-02

PL

Resepti

MaitalonCont 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Mirtazapin Hexal 15 mg, 30 mg ,45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Mirtazapine STADA 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti SPC 2010-05-28.doc

PL

Resepti

Moxifloxacin SanoSwiss 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Itsehoito

Nix shampoo SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Oxycodone Orifarm 1 mg-ml, 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Oxynorm 1 mg-ml,10 mg-ml oraalilios SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Oxynorm 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2021-03-11

PL

Itsehoito

Panadol hot 500 mg-annos, jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-05-03.docx

PL

Resepti

Panteston 40 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Qsiva 3.75 mg-23 mg, 7.5 mg-46 mg, 11.25 mg-69 mg, 15 mg-92 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-09

PL

Resepti

Relert 40 mg tabletti SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Requip Depot 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Rigevidoncont 150mikrog-30 mikrog päällystetyt tabletti SPC 2022-07-12 Uusi

PL

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-06-23.doc

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Accord 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Temozolomid ratiopharm 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kapseli, kova SPC 2022-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >