Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 81 kokonaismäärästä 81
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Rennie Orange imeskelytabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Requip Depot 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2023-08-17

PL

Resepti

Revastad 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-03

PL

Resepti

Rizatriptan 10 mg tabletti SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Rybrila 160 mikrog-ml oraaliliuos SPC 2023-05-30

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2021-11-19

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Sildenafil STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Stapressial 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-06

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Orion 0.4 mg depotkapseli, kova, SPC 2020-11-30

PL

Itsehoito

Therimin Hunaja ja Sitruuna 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Therimin Metsämarja 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Triveram 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-06

PL

Resepti

V-Pen 500, V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-19.doc

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-17

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, tabletti SPC 2022-30-30.doc

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-12-07

Edelliset 30    |  1  2  3