Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 81
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Ibuxin 400 mg jauhe SPC 2023-02-14

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2023-01-10

PL

Itsehoito

Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-13

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D 500 mg-10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D forte 500 mg-20 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Itsehoito

Kalcipos-D mite 500 mg-5 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Kefexin 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-18

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-12-30

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-12-30

PL

Resepti

Klacid 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-08-02

PL

Itsehoito

Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2023-03-17

PL

Resepti/itsehoito

Lopex 2 mg kapseli, kova SPC 2022-03-15

PL

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2023-06-15 Uusi

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Resepti

Mutaflor enterokapseli, kova SPC 2021-02-19

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg rakeet SPC 2023-08-22

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg purutabletti SPC 2023-05-08

PL

Itsehoito

Paramax 500 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-07-07

PL

Itsehoito

Pepcid Duo 10 mg - 165 mg - 800 mg purutabletti SPC 2023-06-01

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-03

PL

Resepti

Purimmun 50 mg tabletti SPC 2023-09-15 Uusi

PL

Resepti

Recikalc-D 500 mg-400 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-02

PL

Itsehoito

Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-06-15

PL

Itsehoito

Rennie Lakritsi imeskelytabletti SPC 2022-10-06

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >