Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 635
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Ventoline 2 mg tabletti SPC 2020-01-09

PL

Resepti

Vesicare 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2014-01-20

PL

Resepti

Veyann 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

PL

Resepti

Voltaren 25 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren 50 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg, 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-05-27 Uusi

PL

Resepti

Voriconazole Orion 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-07

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Vreya 0.035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Xanor 0.25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Xenazine 25 mg tabletti SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-02-26.docx

PL

Resepti

Yasmin 0,03 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Yasminelle 0.02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Yaz tabletti 0.02 mg-3 mg SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-28

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Ziprasidon Pfizer 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Zofran 4, 8 mg tabletti SPC 2020-03-06

PL

Resepti

Zolmistad 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, 5 mg tabletti SPC 2019-11-13.doc Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-11-16

PL

Resepti

Zopiclone Orion 3,75 mg ja 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 5 mg tabletti SPC 2019-11-19

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 7.5 mg tabletti SPC 2018-12-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >