Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 647
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Tetmodis 25 mg tabletti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Theracap kapseli SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Thyroxin 25 mikrog, 0.1 mg tabletti SPC 2014-06-26

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2017-05-31

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2017-05-31

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2018-07-31.doc

PL

Resepti

Topimax 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Topimax 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Topiramat Orion 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-08-14 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-08-14

PL

Resepti

Tramadol- Paracetamol Krka 37.5 mg-325 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Tramadol- Paracetamol Krka 75 mg-650 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Tramal 50 mg liukeneva tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Tri-Femoden tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Trikozol 400 mg tabletti SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Trikvilar tabletti SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trimopan 100mg ja 160mg tabletti, kalvopäällysteinen, 300mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Triplixam tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Trisekvens tabletti SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2014-08-18

PL

Resepti

Tubilysin 300 mg tabletti SPC 2018-05-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >