Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Theracap kapseli SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Thyroxin 25 mikrog, 0.1 mg tabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2019-11-15

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2020-02-21.doc

PL

Resepti

Topimax 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Topimax 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Topiramat Orion 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2020-02-27

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50 mg kapseli SPC 2020-01-10

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2020-01-10

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-08-14

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 37.5 mg-325 mg tabletti SPC 2020-07-06.doc

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 75 mg - 650 mg tablettifi-spc 2020-07-06.doc

PL

Resepti

Tramal 50 mg liukeneva tabletti SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2020-07-24 Uusi

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Triplixam 5 mg-1,25 mg-5 mg, 5 mg-1,25 mg-10 mg, 10 mg-2,5 mg-5 mg, 10 mg-2,5 mg-10 mg tabletti SPC 2020-04-10

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2014-08-18

PL

Resepti

Tubilysin 300 mg tabletti SPC 2018-05-02

PL

Itsehoito

Ulipristal acetate Stada 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22.doc

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Ursochol 250 mg kapseli SPC 2018-05-31

PL

Resepti

Ursosan 250 mg kapseli SPC 2019-05-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >