Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-06-20

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Sotalol Mylan 160 mg tabletti SPC 2020-08-31

PL

Resepti

Sotalol Mylan 80 mg tabletti SPC 2020-08-31

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet SPC 2020-09-18 Uusi

PL

Resepti

Stemetil 5 mg tabletti SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg kapseli SPC 2015-05-11

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-08-21 Uusi

PL

Resepti

Tadex 10 mg ja 20 mg tabletti SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Tamofen 10 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Tamofen 20 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Tasminetta 0,03 mg_3 mg tabletti SPC 2020-02-20

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 120 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 180 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Telfast 30 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Orion 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Tetmodis 25 mg tabletti SPC 2019-02-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >