Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 647
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kalvopäällysteiset tabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Risperidone STADA 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Rivatril 0.5 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-01-05

PL

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2014-05-14.doc

PL

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti SPC 2014-05-13.doc

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2019-06-13.docx

PL

Resepti

Scatol 3 mg tabletti SPC 2019-09-11.doc Uusi

PL

Resepti

Selocomp ZOC säädellysti vapautava tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2018-09-11

PL

Resepti

Sepram 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Serbeca 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Serdolect 4, 12, 16, 20 mg tabletti SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Serenase 1, 10 mg tabletti SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Serenase 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Seronil 20 mg kapseli SPC 2019-08-11

PL

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, 40 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-21

PL

Resepti

Simvastatin Bluefish 20 mg tabletti SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg tabletti SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm (ent. Daxistin) 80 mg tabletti SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Sinemet 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2018-08-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >