Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Pyrvin 100 mg tabletti SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Qlaira tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Rameam 5 mg- 5mg, 5 mg-10 mg, 10 mg- 5 mg ja 10 mg-10 mg kovat kapselit SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti

Ranoprin 40 mg ja 80 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Rasabon 1 mg tabletti SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Rasagilin Actavis 1 mg tabletti SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Rasagilin Krka 1 mg tabletti SPC 2017-12-13

PL

Resepti

Rasagiline Accord 1 mg tabletti SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Reminyl 8 mg + 16 mg depotkapseli (aloituspakkaus) SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Renitec 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Renitec Comp tabletti SPC 2019-04-24

PL

Itsehoito

Rennie Icemint imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Lakritsi imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Orange imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Peppermint imeskelytabletti SPC 2020-01-20

PL

Itsehoito

Rennie Spearmint imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Retrovir 250 mg kapseli, kova SPC 2020-06-25.doc

PL

Resepti

Rigevidoncont 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-14

PL

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2018-08-03

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kalvopäällysteiset tabletti SPC 2017-11-21 Uusi

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Risperidone STADA 0,5 mg tabletti SPC 2019-12-19

PL

Resepti

Rivatril 0.5 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-01-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >