Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-15 Uusi

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-15

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-24 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Postinor 1.5 mg tabletti SPC 2019-02-18

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08.doc

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc Uusi

PL

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-09-18

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2020-01-23

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Pregabalin Stada 25, 75, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Primaspan 50 mg,100 mg ja 250 mg enterotabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2020-06-25

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2020-08-18.docx

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2020-08-18.docx

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC OTC 2019-08-09

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

PROPECIA 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-12.doc

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-07-14

PL

Resepti

Propranolol Accord 10, 40, 80 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Purimmun 50 mg tabletti SPC 2019-11-14

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-10-13 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >