Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 647
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletit SPC 2019-10-15 Uusi

PL

Resepti

Parlodel 2,5 mg tabletti SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Parlodel 5 mg, 10 mg kapseli, kova SPC 2016-11-04

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg ja 8 mg tabletti, päällystetty SPC 2013-06-05

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4mg-5mg, 4mg-10mg, 8mg-5mg, 8mg-10mg tabletti SPC 2018-05-09

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti SPC 2016-09-16

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-15

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti SPC 2017-03-28

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2016-07-28

PL

Resepti

Postinor 1.5 mg tabletti SPC 2019-02-18

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2017-10-06

PL

Resepti

Pratsiol 1mg, 2 mg tabletti SPC 2019-05-09

PL

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-06-03 Uusi

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-06-26

PL

Resepti

Pregabalin Stada 25, 75, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Primaspan 50, 100, 250 mg enterotabletti SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Progynova 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC OTC 2018-10-25

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Propecia 1 mg tabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-09-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >