Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 647
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20mg-5mg, 40mg-5mg, 40mg-10mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-11-22.doc

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-22 Uusi

PL

Resepti

Oltar 1, 2, 3 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Omeprazol Actavis 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-29

PL

Resepti

Omeprazol Orion 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-02-07

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish (ent. Ondansetron BMM Pharma) 4 mg ja 8 mg tabletti SPC 2017-08-29

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg ja 50 mg tabletti SPC 2018-04-16

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2017-09-25

PL

Resepti

Oridip 10 mg, 20 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2017-03-21

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2019-01-22

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-09-24

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-10-16

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 20, 40, 80 mg depottabletti SPC 2019-05-21 Uusi

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 5 mg depottabletti SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Palandra 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2017-08-29 Uusi

PL

Itsehoito

Panadol Comp 500 mg-65 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Panadol Extend 665 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panapar (ent. Panadol) 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-12

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 500 mg tabletti SPC 2019-06-27 Uusi

PL

Resepti

Paracetamol Actavis 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Resepti

Paracetamol codramol 500 mg tabletti, SPC 2018-05-15

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti SPC 2018-06-04

PL

Resepti

Paracetamol-Ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2019-07-10

PL

Itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti SPC OTC 2019-07-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >