Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 639
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4, 8 mg tabletti SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-05-11.docx

PL

Resepti

Oridip 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01 Uusi

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-12-27

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc Uusi

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc Uusi

PL

Resepti

Palandra 0,03mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2020-04-09

PL

Itsehoito

Panadol comp tabletti SPC 2020-04-16.doc Uusi

PL

Resepti

Panadol extend-665 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-04-16.docx Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Panadol forte 1000 mg tabletti SPC 2020-07-08 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Panadol zapp 500 mg tabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti SPC 2020-04-16.doc Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 500 mg tabletti SPC 2020-02-07.doc

PL

Resepti

Paracetamol Actavis 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Resepti

Paracetamol codramol 500 mg tabletti, SPC 2018-05-15

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Paracetamol-Ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2019-07-10

PL

Itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti SPC OTC 2019-07-10

PL

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletit SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Parlodel 2,5 mg tabletti SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Parlodel 5 mg, 10 mg kapseli, kova SPC 2016-11-04

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg ja 8 mg tabletti, päällystetty SPC 2013-06-05

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4mg-5mg, 4mg-10mg, 8mg-5mg, 8mg-10mg tabletti SPC 2018-05-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >