Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Myfortic 180, 360 mg enterotabletti SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-16

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2018-07-24

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti SPC 2017-04-20

PL

Resepti

Nebivolol Glenmark 10 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Nefoxef 120 mg tabletti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Neperion 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Neurontin 300, 400 mg kapseli SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Neurontin 600, 800 mg tabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Neurotol slow 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-05-08

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Nexium 20, 40 mg enterotabletti SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-29 Uusi

PL

Resepti

Norgesic 35 mg- 450 mg tabletti SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-02.doc

PL

Resepti/itsehoito

Norlevo 1,5 mg tabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Noviana 0,5 mg_0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Novofem tabletti SPC 2016-01-19

PL

Resepti

Nyvigan voide+emätinpuikko, tabletti SPC 2020-4-28.docx

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 2.5mg,5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20mg-5mg, 40mg-5mg, 40mg-10mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-11-22.doc

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Oltar 1, 2, 3 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Omeprazol Orion 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-02-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >