Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 655
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Martam 150+20 mikrog tabletti SPC 2019-02-11

PL

Resepti

Medikinet 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-07-12

PL

Itsehoito

Medipekt 8 mg tabletti SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Medrol 4 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2019-06-17 Uusi

PL

Resepti

Meliane tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Meloxicam Hexal 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2013-05-06

PL

Resepti

Meloxicam Orion 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2017-06-05

PL

Resepti

Meloxicam Ratiopharm 7.5 mg ja 15 mg tabletti SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Mestinon 10, 60 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Metadon Abcur 10 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 40 mg SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-01-02

PL

Resepti

Metoclopramide Accord 10 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti SPC 2016-08-24

PL

Resepti

Metohexal 23.75, 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2017-08-18

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg ja 190 mg depottabletti SPC 2016-07-26

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2010-01-27

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2015-08-06

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23,75 mg, 47,5 mg, 95mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-03-09

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti

Microgynon tabletti SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Microluton 30 mikrog tabletti SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Midiana (ent. Ethinylestradiol-Drospirenone Richter) 0.03 mg - 3 mg tabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Mifepristone Linepharma 200 mg tabletti SPC 2018-07-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >