Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 639
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Levetiracetam Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 25, 50, 100 mg tabletti SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-02-26.docx

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-05-05

PL

Itsehoito

Levonorgestrel Stada 1,5 mg tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Levothyroxine Aristo_25 50 100 200 mikrog tabletti SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti SPC 2018-05-11

PL

Resepti

Limbitrol 12,5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2020-09-09 Uusi

PL

Resepti

Linatera 0.02 mg - 3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Linatil Comp 20mg/12.5mg tabletit SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Linatilsan (ent. Enalapril Sandoz) 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Lisinopril ratiopharm 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-26.docx

PL

Resepti

Lisinopril-Hydrochlorothiazide Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-30 Uusi

PL

Resepti

Lito 300 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Actavis 10 mg tabletti SPC 2020-01-31

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2017-11-20

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-05-19

PL

Resepti

Losarion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-20 Uusi

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-10-20 Uusi

PL

Resepti

Losartan Krka 12,5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-07-20.doc

PL

Resepti

Losartan Medical Valley 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >