Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 639
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Kestine 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-15

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Keto 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Klimedix 1 mg-2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-26.docx

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06 Uusi

PL

Resepti

Klotriptyl, Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-15

PL

Itsehoito

Kyypakkaus 50 mg tabletti SPC 2017-10-24

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Lamotrigin Sandoz 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-08-23

PL

Resepti

Lanrec 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazol Mylan 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Lanvone 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Laurina 28 tabletti SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Leflunomide Stada 10, 20 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-06-09

PL

Resepti

Leponex 25, 100 mg tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Letrozol Actavis 2.5 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >