Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 647
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Inside 150 mg tabletti SPC 2019-02-18

PL

Resepti

Ismexin 20 mg tabletti SPC 2015-04-16

PL

Resepti

Isosorbide mononitrate Vitabalans (ent. Isosor) 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2010-08-20

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi 65 mg tabletti SPC 2016-02-03

PL

Resepti

Kardopal 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-08-23

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Kestine 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-15

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti SPC 2012-07-02

PL

Resepti

Keto 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2012-07-02

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Kliogest tabletti SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Klotriptyl, Klotriptyl mite tabletti SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Klotriptyl, Klotriptyl mite tabletti SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Kosidina 75 mikrog-20 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Kosidina 75 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Itsehoito

Kyypakkaus 50 mg tabletti SPC 2017-10-24

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Lamotrigin Sandoz 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-08-23 Uusi

PL

Resepti

Lanrec 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lansoprazol Mylan 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Lantil 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lanvone 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2018-07-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >