Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 655
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Gabapentin ratiopharm 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300, 400 mg kapseli SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Gabrion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-15

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix (ent. Lansoprazole ratiopharm) 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-03-15 Uusi

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Gestodilat 20 mikrog_75 mikrog, 30 mikrog_75mikrog tabletti SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Halcion 0.25 mg tabletti SPC 2018-03-02

PL

Resepti

Harmonet tabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2018-02-14

PL

Resepti/itsehoito

Histadin 10 mg tabletti SPC 2017-12-01

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Hydrocortison 10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Hydroxyzine Orion 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti SPC 2012-01-25

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2018-06-06

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Itsehoito

Ibumax 200, 400 mg tabletti SPC OTC 2019-06-11

PL

Resepti

Ibumax 200, 400, 600, 800 mg tabletti SPC 2019-06-11

PL

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg - 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-19

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-27 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2018-06-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >