Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 634
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Hydrocortison 10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti SPC 2012-01-25

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2018-06-06

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Itsehoito

Ibumax 200, 400 mg tabletti SPC OTC 2019-10-10

PL

Resepti

Ibumax 200, 400, 600, 800 mg tabletti SPC 2019-10-10

PL

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg - 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin 20 mg - ml, 40 mg - ml siirappi SPC 2020-05-25

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-27

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli SPC 2019-07-29

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Imovane 5 mg ja 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-18

PL

Resepti

Imurel 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Indivina 1 mg-2.5 mg, 1mg-5 mg, 2 mg-5 mg tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Ismexin 20 mg tabletti SPC 2015-04-16

PL

Resepti

Isosorbide mononitrate Vitabalans (ent. Isosor) 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2010-08-20

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi 65 mg tabletti SPC 2016-02-03

PL

Resepti

Kardopal 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-08-23

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Kestine 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-15

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Keto 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >