Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 655
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2017-09-14

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2017-09-14

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-13.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-13.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-01

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti SPC 2018-01-12

PL

Resepti

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2017-05-25

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

PL

Itsehoito

Flexiloges tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-10

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2017-06-28

PL

Resepti

Fluanxol 0,5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2017-04-21

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50, 100, 150 mg kapseli, kova SPC 2017-03-07

PL

Resepti

Fluconazol Ratiopharm 150 mg kapseli SPC 2017-04-18

PL

Resepti

Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli. kova SPC 2018-09-06

PL

Resepti

Fluvosol 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-15 Uusi

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg- 5600 IU tabletti SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2017-04-06

PL

Resepti

Froidir 25, 100 mg tabletti SPC 2017-11-06

PL

Resepti

Furesis 20mg, 40mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis Comp tabletti SPC 2017-10-25

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300, 400 mg kapseli SPC 2019-05-03 Uusi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Accord 800 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Gabapentin Amneal 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2017-08-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >