Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 639
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-24 Uusi

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Equasym Retard 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-28

PL

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli SPC 2015-09-18

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti

Esomeprazol Krka 20, 40 mg enterokapseli SPC 2020-04-06.doc

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Orion 20, 40 mg enterotabletti SPC 2018-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-06-20

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-07-23 Uusi

PL

Resepti

Estrofem 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-21 Uusi

PL

Resepti

Euvascor 10mg-5mg, 20mg-5mg, 40mg-5mg, 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg, kapseli kova SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Fareston 20 mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Femar 2.5mg tabletti SPC 2020-04-24.doc

PL

Resepti

Femilar tabletti, päällystetty SPC 2020-04-28.doc

PL

Resepti

Femoden tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.doc

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24.doc

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-05.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-05.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-01

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >