Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 640
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Doxal 10, 25, 50 mg tabletti SPC 2015-01-20

PL

Resepti

Dozurso 250 mg tabletti SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Dozurso 500 mg tabletti SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Dretine 0.03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-11 Uusi

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

PL

Resepti

Duloxetin Aristo 30 mg,60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Duloxetin STADA 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Duloxetin STADA 30 mg, 60 mg enterokapseli kova SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Duloxetine Krka 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Duloxetine Orion 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-03-11

PL

Resepti

Duodart 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Dystardis 25 mg tabletti SPC 2018-02-05

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-16.docx

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-02-22

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accord 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-06

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Sandoz 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-23.doc

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-08

PL

Resepti

Enalapril Krka 5, 10, 20mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2019-11-27.doc

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >