Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 655
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Darcy 150+30 mikrog tabletti SPC 2019-11-02

PL

Resepti

Daylette 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Delamonie 75 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-12-07.docx

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-29.doc

PL

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2017-11-30

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti SPC 2018-09-27

PL

Resepti

Desloratadine Sanoswiss 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Desogestrel ratiopharm 75 mikrog tabletti SPC 2019-01-25

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-07.doc

PL

Resepti

Detrusitol SR 2, 4 mg depotkapseli SPC 2015-06-23

PL

Resepti

Dexametason 1.5 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Diane Nova tabletti SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-10

PL

Resepti

Diazepam Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25

PL

Resepti

Diclofenac Rapid Orifarm 50 mg tabletti SPC 2016-09-22

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti SPC 2016-10-19

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-03-05.doc

PL

Resepti

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2017-07-10

PL

Resepti

Dilzem 240 mg ja 300 mg depotkapselit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Ditrim Duplo tabletti SPC 2019-06-10

PL

Resepti

Diuramin mite tabletti SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Diuramin tabletti SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Diurex tabletti, Diurex Mite tabletti SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti SPC 2018-10-19

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2016-04-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >