Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 660
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

(PER) Alea 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-17

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti SPC 2018-01-05

PL

Resepti

Activelle tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Albetol 100 mg ja 200 mg tabletti SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Alea Comp 20 mg-5 mg-12,5 mg, 40 mg-5 mg-12,5 mg, 40 mg-10 mg-12,5 mg, 40 mg-5 mg-25 mg ja 40 mg-10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 120 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2017-11-30

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 180 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2017-11-30

PL

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2018-11-28 .docx

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Amlodipin Krka 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-02-04

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan ratiopharm 5mg-80mg, 5mg-160mg, 10mg-160mg tabletti SPC 2018-01-04

PL

Itsehoito

Ampikyy 50 mg tabletti SPC 2009-01-05

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2015-06-24

PL

Resepti

Androcur 50 mg tabletti SPC 2018-11-22

PL

Resepti

Angeliq tabletti SPC 2016-10-25

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2018-07-04.doc

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-26

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2018-02-22.doc

PL

Resepti

Aripiprazole Orion 5, 10, 15, 30 mg tabletti SPC 2017-12-29.doc

PL

Resepti

Aripiprazole ratiopharm 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Arlevert 20 mg-40 mg tabletti SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Arthrotec Forte säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-02-01

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >