Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 640
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Activelle tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-13

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Albetol 100 mg ja 200 mg tabletti SPC 2018-05-29

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Alfexodil 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti SPC 2020-01-30

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-06-24

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-08-15.docx

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Amlodipin Krka 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-03-20

PL

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-01.docx

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-24 Uusi

PL

Resepti

Angeliq tabletti SPC 2016-10-25

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2019-07-09.doc

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Aripiprazole Accord Healthcare 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Aripiprazole Orion 5, 10, 15, 30 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Aripiprazole ratiopharm 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Arlevert 20 mg-40 mg tabletti SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Arthrotec Forte säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Arthrotec säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Asacol (ent Mesalazine ESPL) 1600 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-08-27

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >