Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku myyntiluvan haltijan nimellä: novartis


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 72
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Alomide 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2015-06-24

PL

Resepti

Anafranil Retard 75 mg depottabletti SPC 2015-06-24

PL

Resepti

Betoptic 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio kerta-annospakkaus SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Certican 0.1, 0.25 mg dispergoituva tabletti SPC 2016-10-27

PL

Resepti

Certican 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 mg tabletti SPC 2018-07-13

PL

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Desferal injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2016-11-28

PL

Resepti

Diovan 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan 320 mg tabletti SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2018-03-27.doc

PL

Resepti

Diovan 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan Comp 160 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 320 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Estalis 50 mikrog-250 mikrog per 24 tuntia depotlaastari SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2019-03-04 Uusi

PL

Resepti

Femar 2.5 mg tabletti SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli SPC 2013-08-15

PL

Resepti

Iopidine 10 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Iopidine 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Isopto Carpine 20 mg-ml ja 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Lescol 20 mg kapseli, kova SPC 2018-08-28

PL

Resepti

Lescol 40 mg kapseli, kova SPC 2018-08-28

PL

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti SPC 2018-08-28

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >