Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 382
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Abstral 100 mikrog, 200 mikrog, 300 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog. resoribletti SPC 2021-06-23

PL

Resepti

Acarizax tabletti, kylmäkuivattu, SPC 2022-03-21

PL

Resepti/itsehoito

Acidal 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-19

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Aikum 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Almogran 12,5 mg tabletti SPC 2020-11-19

PL

Resepti

Alomide 1mg_ml silmäitipat, liuos SPC fi 2020-11-09

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-320 mg, 10 mg-320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Amoxicillin Sandoz 500 mg, 750 mg dispergoituva tabletti SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Anidulafungin Accord 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-15 Uusi

PL

Resepti

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Anidulafungin Reig Jofre 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-12.doc

PL

Resepti

Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 10 mg, 15 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Aromasin 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Itsehoito

Aspirin zipp 500 mg rakeet SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Atosiban Accord 37,5 mg-5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-07 Uusi

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-03-22 Uusi

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Azacitidine Ever Pharma 25 mgml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Azacitidine Glenmark 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2021-09-10

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >