Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 60
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Acuver 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Amlodipin - Valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Bencium 500 mg-2000 IU purutabletti SPC 2020-06-17

PL

Resepti

Bencium 500 mg-800 IU purutabletti SPC 2020-06-17

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Binosto 70 mg poretabletti SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Bosentan Accord 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-15 Uusi

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fairmed 12,5 mg-50 mg, 10 mg-100 mg, 25 mg-100 mg, 25 mg-250 mg tabletit SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Cinacalcet Ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-18.doc

PL

Resepti

Dicuno 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Divisun 800 IU tabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-22

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-08

PL

Itsehoito

Femke 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Fingolimod ratiopharm 0.25 mg ja 0.5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-05-06

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-17

PL

Resepti/itsehoito

Hidrasec 100 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Klimedix 1 mg-2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-19

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Losatrix 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Losatrix Comp 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-06 Uusi

PL

Resepti

Lyribastad 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-12-09

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-18

  1  2  |  Seuraavat 30   >