Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 909
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abirateron Avansor 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-21

PL

Resepti

Abirateron Sandoz 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16.docx

PL

Resepti

Abirateron Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-12

PL

Resepti

Abiraterone Glenmark 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-29

PL

Resepti

Abiraterone Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Abiraterone ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30 Uusi

PL

Resepti

Abiraterone Stada 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Accupro 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Aclovir 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Acriseu 8 mg-60 mg kapseli, kova SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Activelle 1 mg-0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2021-01-24 Uusi

PL

Itsehoito

Acuver 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Adaxor 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Aderolio 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg ja 1 mg tabletti SPC 2022-04-08

PL

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08 Uusi

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Albetol 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2021-10-04

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >