Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 297
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Accupro 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Aderolio 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg ja 1 mg tabletti SPC 2022-04-08

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-19

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-22

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

PL

Resepti

Amlodipin - Valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Amlodipin Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-10-06

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Orion 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-12

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan-Hydrochlorothiazide Orion 5mg-160mg-12.5mg, 5mg-160mg-25mg, 10mg-160mg-12.5mg, 10mg-160mg-25mg, 10mg-320mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Stada 5-160-12.5 mg, 10-160-12.5 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 10 mg, 15 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Aromasin 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Arthrotec Forte säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Arthrotec säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Atazanavir Accord 200 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Atazanavir Stada 200 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11 Uusi

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11 Uusi

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Betahistin ratiopharm 8 mg, 16 mg tabletti SPC 2021-06-11

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >