Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 87
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aminoplasmal 16 N-l infuusioneste SPC 2017-10-04

PL

Resepti

Berinert 2000 IU, 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-04-23 Uusi

PL

Resepti

Berinert 500 IU, 1500 IU injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Cernevit injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2017-02-24

PL

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2016-07-01

PL

Resepti

Clinimix N17G35E infuusioneste SPC 2015-06-09

PL

Resepti

Clinimix N9G15E infuusioneste SPC 2015-06-08

PL

Resepti

Clinimix N9G20E infuusioneste SPC 2015-06-08

PL

Resepti

Cuvitru 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Dozurso 250 mg tabletti SPC 2018-04-04

PL

Resepti

Dozurso 500 mg tabletti SPC 2018-04-04

PL

Resepti

Eprex 2000, 4000, 40 000, 10 000 IU-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2018-01-17

PL

Resepti

Fibclot 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Fibryga 1 g injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio SPC-2018-01-07.docx Uusi

PL

Resepti

Gababuron (ent. Gabapentin Pliva) 300 mg kapseli SPC 2003-11-28

PL

Resepti

Gababuron (ent. Gabapentin Pliva) 400 mg kapseli SPC 2003-11-28

PL

Resepti

Gabapentin Nycomed 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2004-12-16

PL

Resepti

Gammagard S/D infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Gammanorm 165 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-16

PL

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Genotropin 5, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2014-12-02

PL

Resepti

Glavamin infuusioneste SPC 2017-12-15

PL

Resepti

Haemate 250 IU FVIII - 600 IU VWF, 500 IU FVIII - 1200 IU VWF, 1000 IU FVIII - 2400 IU VWF injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-01-17

PL

Resepti

Hepatect 50 IU-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-06-21

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Hidrasec 100 mg kapseli SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >