Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 60
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Aspirin Zipp 500 mg rakeet SPC 2015-09-25

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

PL

Itsehoito

Berocca Berries poretabletti SPC 2019-02-04

PL

Itsehoito

Berocca Citrus poretabletti SPC 2015-06-26

PL

Itsehoito

Berocca Exotic poretabletti SPC 2014-07-21

PL

Itsehoito

Berocca Orange poretabletti SPC 2018-04-16

PL

Itsehoito

Berocca tabletti SPC 2014-09-23

PL

Resepti/itsehoito

Bisolaclar 600 mg poretabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Bleomycin Accord 15000 IU injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-02-19

PL

Itsehoito

C-Vimin 1 g poretabletti SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Cernevit injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2017-02-24

PL

Itsehoito

Coldrex tabletti SPC 2018-04-09

PL

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-24

PL

Resepti

Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Elvanse 20 mg, 30 mg, 40mg, 50mg, 60mg, 70mg kapseli, kova SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Elvanse Adult 30, 50, 70mg kapseli, kova SPC 2018-06-12

PL

Itsehoito

Finrexin jauhe SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Finrexin Neo jauhe SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Harmonet tabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti SPC 2018-03-28

PL

Resepti

Metadon Abcur 10 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 40 mg SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg oraaliliuos SPC 2015-07-05

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg oraaliliuos SPC 2014-07-31

  1  2  |  Seuraavat 30   >