Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 52
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Allonol 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio SPC 2022-04-25.doc Uusi

PL

Resepti

Alutard SQ Huonepölypunkit injektioneste, suspensio. SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Alutard SQ Hyönteismyrkyt injektioneste, suspensio, SPC 2021-06-03

PL

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, koivu, SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, timotei, SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11 Uusi

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-09

PL

Itsehoito

Balancid Novum purutabletti SPC 2022-03-25

PL

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Dilzem 90 mg, 120 mg depottabletti SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Etalpha 0,25 mikrog, 0,5 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Etalpha 0,25 mikrog, 0,5 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2021-03-01

PL

Itsehoito

Ferrose 100 mg purutabletit SPC 2020-03-10.docx

PL

Resepti

Ferrose 2,5 mg-tippa, tipat, liuos SPC 2020-03-10

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2021-12-10

  1  2  |  Seuraavat 30   >