Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 260
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide ja voide PL 2017-09-05

SPC

Resepti

Dermovat Scalp 0.5 mg-ml liuos iholle PL 2017-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Desferal injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2016-11-28

SPC

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % v-v inhalaatiohöyry PL 2015-07-21.doc

SPC

Itsehoito

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti OTC PL 2017-05-29

SPC

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti Rx PL 2017-05-29

SPC

Resepti

Desloratadin Orion 5 mg tabletti PL 2018-04-03 Uusi

SPC

Itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti PL OTC 2018-04-03 Uusi

SPC

Resepti

Desloratadin Stada 0,5 mg-ml oraaliliuos PL 2017-05-30

SPC

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Desloratadine Actavis 0.5 mg-ml oraaliliuos PL 2018-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Desloratadine ratiopharm 0.5 mg-ml oraaliliuos PL OTC 2017-12-04

SPC

Resepti

Desloratadine ratiopharm 0.5 mg-ml oraaliliuos PL Rx 2017-12-04

SPC

Resepti

Desloratadine ratiopharm 2.5 mg tabletti, suussa hajoava PL 2017-06-26

SPC

Itsehoito

Desloratadine ratiopharm 2.5 mg tabletti, suussa hajoava PL OTC 2017-06-26

SPC

Resepti

Desloratadine ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava PL 2017-10-24

SPC

Itsehoito

Desloratadine ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava PL OTC 2017-10-24

SPC

Resepti/itsehoito

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti OTC PL 2017-06-16

SPC

Resepti/itsehoito

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti PL 2017-06-16

SPC

Resepti

Desloratadine Sopharma 0.5 mg-ml oraaliliuos PL 2017-06-16

SPC

Resepti

Desloratadine Sopharma 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Desogestrel ratiopharm 75 mikrog tabletti PL 2015-11-24

SPC

Resepti

Desogestrel Sandoz 75 mikrog tabletti PL 2018-03-19.docx

SPC

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit PL 2016-05-23

SPC

Resepti

Detremin 20 000 IU-ml tipat PL 2017-03-22

SPC

Resepti

Detrusitol 1, 2 mg tabletti PL 2015-06-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >